Nikkaluokta i påsksol på annandagen

Byn Nikkaluokta drygt sex mil väster om Kiruna tillhör Gällivare kommun och Gällivare församling trots att vägen dit från centralorten är 19 mil och på mer än halva sträckan går inom Kiruna kommun. Här finns Gällivare församlings nordligaste kyrkobyggnad Nikkaluokta kapell på en höjd sydväst om turiststationen nära leden in mot Kebnekaisefjällen, en storslagen plats på randen till det dramatiska högfjällslandskapet.

Vy mot kapellet från turiststationen.

Kapellet ligger på en höjd med en trappa upp sista biten.

Kapellet med fjället Kåkittjårros södra del i bakgrunden.

Kapellets interiör.

Detalj av altaruppsatsen.

Kapellet sett från söder med dalen Visttasvaggi i bakgrunden.

Kapellet sett från söder

Kapellet med Visttasvaggi i bakgrunden.

Fjällen Kåkittjårro och Čievrračohkka i moln, men den branta Gármasbákti till vänster syns tydligt.

Kapellet med Kåkittjårro och Visttasvaggi i bakgrunden.

Även i sydost finns höga fjällbranter som Lárkinbákti.

Kapellet sett från söder på närmare håll.

Kapellet med sjön Paittasjärvi i bakgrunden till höger.

Kapellet sett från sydväst.

Kapellet sett från söder.

Dalgången västerut.

Runt kapellet växer krokiga fjällbjörkar.

Vy mot turiststationen från kullen söder om kapellet.

Utsikt österut mot sjön Paittasjärvi.

Kapellet sett från öster.

På kapellets sydsida går det att sätta sig i solen och värma sig.

Vy österut mot sjön Paittasjärvi.

Kapellet sett från sydväst.

Vy mot fjällvärlden västerut från kapellet.

Kåkittjårro med kapellet i förgrunden.

Kapellet och fjällmassiven i nordväst.

Utsikten västerut från kapellets trappa.

Nikkaluokta kapell sett från söder.

Laddjujohkas dalgång västerut med Gármasbákti till höger.

Kapellet på höjden sett från öster.

Leden mot Kebnekaise mellan kapellet och turiststationen.

Leden och kapellet.

Turiststationen sedd från söder.

Den nordvästra delen av by Nikkaluokta.

Den storslagna fjällvärlden västerut.

Vy västerut, längst in skymtar fjällen omedelbart söder om Kebnekaise.

Kapellet ligger sydväst om den mesta bebyggelsen i Nikkaluokta.

Vy in mot Duolbagorni strax söder om Kebnekaise med Gármasbákti i förgrunden, det sistnämnda skymmer också Kebnekaise sett från Nikkaluokta. Siŋŋičohkka till vänster.

Nikkaluokta kapell med Guodekčohkka i bakgrunden.

Dags att säga adjö till Nikkaluokta för den här gången.