Några Malmbergsvyer på avstånd

Några vyer över Malmberget från Dundret på eftermiddagen den 19 oktober 2020.

Västra Malmberget sett från Dundret.

Centrum i Västra Malmberget är nu på väg att försvinna.

Östra Malmberget med Avvakko i bakgrunden.

Kvarteren närmast gropen rivs nu ett efter ett.

Den stora gropen som delar samhället mitt itu.