Promenadstigen längs älvens norra strand, landskyrkan i bakgrunden.