Vy över en spegelblank damm mot bebyggelsen kring herrgården.