Bebyggelsen längs södra delen av Stora gatan speglas i den södra av de två dammarna på bruksområdet.