Förvaltarbostaden och kyrkan mitt på Stora gatan har stora likheter till det yttre, här sedda från sydost med klockstapeln till höger.