Herrgården sedd från parken, huvudbyggnaden genomgår för närvarande fasadrenovering.