Cahmanorgelns mäktiga fasad dominerar den bakre delen av kyrkan.