Ryggpositivet med huvudverkets centrala fasad i bakgrunden.