Den större vattensamlingen på den flacka plöjningen.