Ett par änder simmar över de gamla skoterspår som nu har dränkts under smältvattnet.