En snöbro över ett dike höll för en skidöverfart, men hållbarheten kan inte garanteras någon längre period.