En vattenvirvel har bildats där smältvattnet forsar fram.