De plöjda jordarna värms upp och påskyndar snösmältningen.