Fågelsammanträde på tråden i ett solbadande Lillpite.