Snön i slänterna har smält till vatten och runnit till flackare mark.