Den tillfälliga lilla insjön med Gölaberget i fonden.