Skoterspåren står ännu för viss stabilitet men håller även de på att ge vika.