Vojmåns friskt strömmande vatten står emot vinterkylan och skapar dimkaskader i januarisolen.