Januarisol över det öppna vattnet vid Umluspens kraftverk.