Dundrets skugga över skogs- och myrlandskapet i sydost.