Terrängen är mestadels jämn och lättvandrad, men vissa uppstickande blockiga klippbranter finns.