Den utlöpande höjden Storudden sedd från Västtoppens sydsluttning med europavägen i bangrunden.