Sjöarna Kelvajärvi och Saivo med solbelysta stenar i förgrunden.