Stenbranten på Västtoppens östra sida, Kelvatoppen till vänster.