Vy mot Linbanetoppen från den östra höjden på den tvådelade Lilla toppen, i bakgrunden syns Harrträsket och längre bort Aitik.