Brantan på Lilla toppens nordöstra sida med Linbanetoppen i bakgrunden.