nedanför branten kommer den gamla skidliften väster om nuvarande skidsystem upp.