Enstaka snöfläckar ligger ännu kvar från den gångna vintern.