Vy mot Malmheden och Östra Malmberget från Dundret, något är inte riktigt som vanligt!