Transporten får gå via Nuolajärvikorsningen för att komma fram genom centrum.