Transporten på Nuolajärvivägen i höjd med sameskolan.