Lösningen här blir att försiktigt luta hela huset så att nocken precis kommer under hindret.