I stället får man fortsätta rakt fram i cirkulationsplatsen.