När hela transporten kommit in i cirkulationsplatsen kan man med några backningsrörelser komma på rätt köl för utfart söderut.