Med transporttrailerns alla styrbara hjul går det att ta sig genom cirkulationsplatsen med endast viss åverkan på de anslutande refugerna.