Husflytt på europaväg 45 som för tillfället spärrats av.