Focushuset sett från väster vid korsningen Järnvägsgatan/Presidentgatan.