Av bebyggelsen kring torget i Malmberget återstår inte så mycket, här pågår rivning av punkthuset på Torget 5.