Slutet är nära för Malmbergets landmärke när allt fler våningsplan gapar tomma.