Vy mot Giebmegáisi, sydtoppen och nordtoppen syns nästan mitt i bild. Tolpagorni längst till vänster och Giebmebákti till höger.