Turen gick längs leden österut från Skájdde där man snart korsar Muttosädno / Muddusälven vid utloppet i Stuor Julevädno / Stora Luleälven, den senare med reglerad vattenyta genom dammen i Miessávrre / Messaure.