Leden går genom parkens sydligaste del i närheten av kraftverksmagasinets vattenyta, och efter att ha passerat genom det 2006 av skogsbrand härjade området når stigen också ända fram till strandkanten. Långt bort i fjärran kan man här skymta kraftverksdammen i Miessávrre / Messaure.