Efter omkring fem kilometer lämnar leden Stuor Julevädno / Stora Luleälven och börjar stiga upp för den bergssluttning som reser sig på älvens norra sida. Här når man fram till nedre änden av Måskosgårsså, den ravin som är en av de mäktigaste terrängformationerna i parken.