Ledan kantas hela tiden av gamla förvridna trädstammar som ligger kvar där de en gång fallit, som denna i något flackare terräng strax efter den kraftigaste stigningen.