Belöningen för ansträngningen uppför den branta leden ges snart genom utsikter som denna från en av Måskosgårssås lodräta klippstup, här med utsikt ner mot Stour Julevädno / Stora Luleälven vars strand man nyss lämnat.