Måskosgårsså betyder ordagrant den slutna ravindalen i översättning från lulesamiskan och är med sina klippstup längs med båda sidorna ett av de bästa exemplen på denna typ av så kallad kursudal eller kanjondal. Inte ens något vattendrag flyter fram i botten av ravinen.