Måskosgårsså är i sin helhet ungefär 2,5 kilometer lång och djupet ligger ibland på närmare 100 meter. Här blickar vi vidare norrut in i dalen som aldrig tycks ta slut där den liksom den omgivande terrängen stiger upp mot det högre landet längre in i parken.