Efter ytterligare en stunds vandring blir den omgivande terrängen påtagligt flackare, men Måskosgårsså öppnar sig fortsatt som ett djupt sår i terrängen, här sedd norrut.