Vid sidan av ravinen växlar skogstyperna snabbt, här syns ett lite fuktigare parti med mera gröna växter på marken.